Biografija > Basara i ja

Basara i ja

Ne znam kada je snimljena ova fotografija, kao što ne znam gde se nalazimo Basara i ja. Ako me sećanje dobro služi, prvi put smo on i ja putovali zajedno u Prijepolje. U stvari, trebalo je da putujemo zajedno, ali Basara se nije pojavio na železničkoj stanici i ja sam putovao sam. Međutim, Basara se ipak našao u Prijepolju na vreme, tj. pre početka književne večeri. Kako je stigao i odakle je stigao, to verovatno neću nikada doznati. Znam samo da uopšte nisam siguran da je ova fotografija tada snimljena. Sećanje je uvek bolno, o čemu bi i Basara mogao nešto da kaže, ali on je oduvek bio veliki stručnjak za nestajanje i pojavljivanje. Zato se ne bih uopšte iznenadio kada bi mi sada neko rekao da je to bilo samo moje književno veče, da je održano u nekom drugom gradu i da Basara uopšte nije bio tamo. Pojavio se sasvim iznenada, baš kada je foto-aparat trebalo da škljocne, skljokao se pored mene i odmah ponovo iščezao.